ขอรับน้ำใจ

ตามที่ท่านได้ใช้บริการโปรแกรมรับสมัครนักเรียนออนไลน์ Regis Online System (ROS)

เนื่องจากการให้บริการมีค่าใช้จ่ายในการเช่า server และการดูแลระบบและอื่นๆ

จึงขอรับน้ำใจจากทุกท่านได้กรุณาบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฯและเป็นการแสดงน้ำใจแก่ผู้พัฒนาโปรแกรมด้วยครับ

ชื่อบัญชี นายชัดสกร พิกุลทอง ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 410-0-13728-1

ถ้าท่านได้บริจาคแล้วกรุณากรอกข้อมูลได้ ที่นี่


คน

ม.1 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.1 ประจำวัน

รายละเอียด

คน

ม.4 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.4 ประจำวัน

รายละเอียด
User Avatar

ประเภทการสมัครเรียน ม.1

มัธยมศึกษาปีที่1
User Avatar

ประเภทการสมัครเรียน ม.4

มัธยมศึกษาปีที่4

สรุปจำนวนผู้สมัครตามวันแยกระดับชั้น

ที่ วันที่รับสมัคร จำนวน ม.1 จำนวน ม.4 รวม ร้อยละ +/-
1 11 มี.ค. 2566 0 0 0
0,0,
2 12 มี.ค. 2566 0 0 0
0,0,
3 13 มี.ค. 2566 0 0 0
0,0,
4 14 มี.ค. 2566 0 0 0
0,0,
5 15 มี.ค. 2566 0 0 0
0,0,
รวม 0 0 0 0